Πολιτική Απορρήτου

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ανήκει στην εταιρεία Aggelis & Markou Law Firm (εφεξής, η Εταιρεία). Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση https://aggelismarkou.gr/.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Γενικά.

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation 2016/679), της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ερχόμενοι σε επαφή με την Εταιρεία στη διεύθυνση Aggelis & Markou Law Firm, Μητροπόλεως 34, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιους διαμοιράζονται και ποια είναι τα δικαιώματα ελέγχου και ενημέρωσης που έχετε.

2. Ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η Εταιρεία;

Σε περίπτωση που η Aggelis & Markou Law Firm σας ζητήσει να προσωπικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να σας αναγνωρίσει διαδικτυακά μόνο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία αυτά είναι :

Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο (προαιρετικό πεδίο), Μήνυμα (προαιρετικό πεδίο, για όσους το επιθυμούν μέχρι 150 λέξεις).

Τα παραπάνω στοιχεία θα συλλεχθούν μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η φόρμα επικοινωνίας μέσω του https://aggelismarkou.gr/contact/.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Η Aggelis & Markou Law Firm τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Κατ’ εξαίρεση η Aggelis & Markou Law Firm μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα εφόσον απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

5. Τα δικαιώματά σας: Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής

Η Aggelis & Markou Law Firm παρέχει στους επισκέπτες που έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του https://aggelismarkou.gr/contact/ τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν.

Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@aggelismarkou.gr και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβετε αντίστοιχο ενημερωτικό email.

6. Ασφάλεια των δεδομένων

Η Aggelis & Markou Law Firm εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινοποίησης ή καταστροφής. Η Aggelis & Markou Law Firm περιορίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στα άτομα εκείνα που έχουν θεμιτό λόγο να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά ώστε να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

7. Σύνδεσμοι (Links)

Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Aggelis & Markou Law Firm δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστοτόπου.