Αστικό
Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τις κάτωθι νομικές εργασίες:

  • Συμβάσεις πώλησης ακινήτων εγχώριες και διεθνείς.
  • Δίκαιο Αναγκαστικής εκτέλεσης
  • Συμβάσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων.
  • Μισθώσεις επαγγελματικές και κατοικίας.
  • Οικογενειακό Δίκαιο.
  • Κληρονομικό Δίκαιο.