Δίκαιο
Ενέργειας

Το δικηγορικό μας γραφείο ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας ήδη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει τα εχέγγυα να διαδραματίσει έναν πολύ ενεργό ρόλο, αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο και δη:

  • Κατάρτιση επενδυτικών συμβάσεων στον τομέα του φυσικού αερίου, ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ των επιχειρήσεων ενέργειας και του δημοσίου Τομέα.
  • Παροχή νομικών συμβουλών για συμμόρφωση επιχειρήσεων με το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ενέργειας.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και διαχείριση παντός φύσεως ζητημάτων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, διαχείριση αποβλήτων, γεωθερμία )