Δίκαιο Προστασίας
Καταναλωτή

Το δικηγορικό μας γραφείο σε επαφή και συνεργασία με δημόσιους φορείς είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • την ενημέρωση, παροχή συμβουλών-πληροφοριών στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.
  • την μεσολάβηση μας με εξωδικαστική και δικαστική επίλυση σε περιπτώσεις που καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους και θίγονται τα οικονομικά τους συμφέροντα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  • Κατάθεση αγωγών σε ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων του Ν.2251/1994 (π.χ ενδεικτικά κατά κέντρων αδυνατίσματος και αισθητικής για παράνομες χρεώσεις, κατά τραπεζών για καταχρηστικούς Γενικούς όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), επιστροφής ποσών από ποινές πρόωρης προεξόφλησης δανείων.
  • Ενημέρωση καταναλωτών για θέματα ενέργειας (π.χ. επιλογή παρόχου, ενημέρωση για δικαιώματα και χρεώσεις από ιδιωτικές εταιρίες κλπ)
  • Κατάθεση αγωγής για ανάληψη ποσών από κοινό λογαριασμό συνδικαιούχων .
  • Αγωγή ακύρωσης συμβολαίων με εταιρίες τηλεπικοινωνιών για πλημμελή εκτέλεση συμβάσεων.