Εμπορικό
Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει συμβουλευτική αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Ίδρυση εταιρειών και διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας τους (π.χ. αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης)
  • Προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων
  • Προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης)
  • Λύση και εκκαθάριση εταιριών
  • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Διανομής.
  • Συμβάσεις Leasing.