Ναυτικό
Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τις κάτωθι νομικές εργασίες:

  • Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για θέματα ασφάλειας και πρόληψης ναυτικών ατυχημάτων
  • Ναυτικές Εταιρίες και Συμπλοιοκτησίες.
  • Ναυτικά Ατυχήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.