Πτωχευτικό
Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους αναγνωρισμένου κύρους, παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων για την εξακολούθηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και την απεμπλοκή τους από οικονομικά αδιέξοδα .

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Αίτηση και διαδικασία πτώχευσης φυσικών προσώπων με το Ν.3869/2010.
 • Υπαγωγή στη διαδικασία της πλατφόρμα Ειδικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για προστασία της Α΄ κατοικίας.
 • Εξωδικαστική διαπραγμάτευση για ρύθμιση οφειλών από δάνεια και πιστώσεις.
 • Διαδικασία συνδιαλλαγής (εξυγίανσης) των άρθρων 99επ. Ν. 3588/2007
 • Αίτηση και διαδικασία πτώχευσης εμπόρου ή εμπορικής εταιρείας
 • Αναδιοργάνωση επιχείρησης.
 • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών εμπόρου
 • Διαδικασία Πτωχεύσεων και εξυγίανσης εταιριών.
 • Διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου Ν.4738/2020
 • Υπολογίζουμε με ακρίβεια το επιτόκιο του Αρ.9 Παρ.2 του Νόμου Κατσέλη
 • Εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών, άνοιγμα λογαριασμών, ζητήματα με Funds