ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3983/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ