Παράταση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας & αποφυγής περαιτέρω διασποράς του Covid19